Katalin névnapja:

2.13., 3.9., 3.22., 3.24., 4.29., 4.30., 5.3., 5.9., 9.15., 11.25., 12.31.Katalin névnap.Boldog névnapot Katalin

Katalin eredete:

egyiptomi-görög-német-magyar eredetű; jelentése: korona; mindig tiszta.

Katalin jelentése:

Katalin női név 7 betűből áll. A Katalin név olyan személyiség kialakulásához járulhat hozzá, aki rendkívül élvezi mások társaságát, és mindig új arcokat szeretne megismerni. Ennek az egyéniségnek szinte lételeme a változás, az esze gyors és éles, ötletes és sokoldalú. Nagyon szeret utazni, és olyan munkákat végez szívesen, melyekben használhatja az adottságait. Nehézségekbe azért ütközhet, mert az állandóság és nyugalom nagyon távol áll tőle.

Katalin gyakorisaga:

A Katalin név elsőként 2011 évben szerepelt a 100 leggyakoribb női nevek között. A 2011. évben a 3. legyakoribb női név volt. A Katalin név 2020 évben a 3. legtöbbet előforduló név. 2020-ben 179 738 nő viseli ezt a nevet. A 2011 év és 2020 közötti időszakban a Katalin név gyakorisága nem változott.

Híres emberek:


Sienai Benincasa Katalin (1347-1380) itáliai apáca, kiemelkedő szerepet játszott az egyház életében. Közbenjárására helyezte vissza XI. Gergely pápa Avignonból Rómába a pápaság székhelyét. Sokat fáradozott a nyugati egyházszabadság, a béke és az egyház egységének helyreállításán. Jelentős a Dialógus című műve, melyet a Szentlélek sugallatára diktált olasz nyelven. Igen misztikus körülmények között, mert a diktálások idején Katalin meg volt fosztva érzékeitől, nem látott, nem hallott, nem érzett szagokat, ízeket. Ünnepnapja: április 29.
Katalin hercegnő (1228-1242) IV. Béla fiatalabb leánya.
Katalin hercegnő (1256-1257?) V. István és Kun Erzsébet első gyermeke.
Katalin hercegnő (1368-1374?) Nagy Lajos király és Erzsébet elsőszülött leánya.
Pogyebrád Katalin királyné (1446-1464) Mátyás király első felesége.
Brandenburgi Katalin (1604-1649) György Vilmos brandenburgi választófejedelem leánya, Bethlen Gábor fejedelem felesége.
Angliában VIII. Henrik feleségei közül hármat hívtak így. Az első királyné Aragóniai Katalin (1483-1536), az ötödik feleség Howard Katalin (1520-1542) és a hatodik asszony Parr Katalin (1512-1548) volt.
Medici Katalin (1519-1589) Franciaország királynéja, II. Henrik felesége.
I. Katalin (1679-1727) és II. Katalin (1729-1796) Oroszország cárnői.
Szapolyai János erdélyi vajda - aki I. János néven Magyarország királya volt (1526-1540) - gúnynévként kapta a Katalin-király nevet, melynek jelentése ’anyámasszony katonája’.
Árva Bethlen Kata (1700-1759) erdélyi nemesasszony naplója példátlan nyíltsággal tárja fel érzéseit, fájdalmait, legszemélyesebb életét. 'Élete folyásának' bemutatását a következő sorokkal kezdi: 'Születtem nyomorúsággal teljes világra az én Istenemnek jó tetszéséből, Bonyhán, 1700-ik esztendőben, Szent András havának [november] 30-ik napján: mely kalendáriom szerént Katalin emlékezetére rendeltetett. Tetszett azért édes szüleimnek is a szent keresztségnek vize által való megmosattatásomkor ezt a nevet nékem adni, hogy a Krisztus vére által bűnbocsánatot váró hívek közé számláltatván, lenne a Krisztus tagját illető szent életre való serkentésemre.'
Varga Katalin (1802-1852) szegény kisnemes, az 1840-es években az erdélyi bányászjobbágy-mozgalom vezetője.
Markó Katalin (1833-1865) festő, Markó Károly leánya és tanítványa.
Vidmár Katalin (1851-1935) énekesnő, a bécsi udvari opera tagja.
Fugulyán Katalin (1888-1969) orvos, az első diplomás erdélyi orvosnők egyike.
Andrássy Katalin, grófnő (1898-1985) író, emlékiratíró, Károlyi Mihály felesége. Életéről készült A vörös grófnő című film (rendező: Kovács András, 1984).
Sommer Katalin (1903-1976) műfordító, főként pszichológiai témájú munkákat fordított.
Vértessy Katalin (1909-1981) atléta, gátfutó, edző.
Karády Katalin, Kanzler (1912-1990) filmszínésznő.
Ernő Katalin (1923-1984) tekéző, 1964-ben az Európa-bajnok magyar csapat tagja.
Rohonyi Katalin (1940-1987) karvezető, zenetanár.
Seregélly Katalin (1951-1980) opera-énekesnő.